Cristina Elena Dinu, deputat PSD de Giurgiu: „PSD dorește ca noile legi ale educației să fie adaptate realităților învățământului românesc „

Cristina Elena Dinu„Pachetul de legi ale educației naționale trebuie să fie analizat și dezbătut cu maximă atenție în Parlament, astfel încât toți actorii implicați în învățământul românesc, elevi, cadre didactice, părinți, conducerile unităților, să fie mulțumiți în cel mai înalt grad posibil.

Mai ales în actualele condiții în care se află sistemul educațional, afectat atât din punct de vedere calitativ, cât și al resurselor umane, după pandemie și celelalte crize economice și sociale, este imperios necesar să definitivăm în forul legislativ o lege foarte bună, complexă, concretă și pragmatică, care să tindă spre excelență.

PSD își păstrează opinia exprimată încă de la începutul discuțiilor pe această temă, respectiv că proiectele de lege ale educației aveau nevoie de o dezbatere publică temeinică, amplă, la scară națională, care să poată asigura premisele ulterioare ale adoptării unui cadru legal temeinic, stabil și de calitate.

Atât elevii, cât și sistemul național de educație, resimt nevoia unei legi bune, care să răspundă cu predictibilitate oricăror întrebări și care să nu se mai modifice în fiecare an sau ori de câte ori vine un nou ministru, doar de dragul efectuării unor schimbări, mai mult sau mai puțin pertinente.

În vederea abordării pozitive a dezbaterilor ce vor urma în Parlament, PSD și-a fixat o serie de obiective esențiale la care trebuie să răspundă noile legi ale educației: asigurarea accesului neîngrădit la educație pentru toți copiii; combaterea abandonului școlar; pregătirea viitoarei forțe de muncă, respectiv calificarea în funcție de cerințele pieței muncii; dezvoltarea after-school-ului pentru sprijinirea părinților care muncesc.

Analizele efectuate de specialiștii social democrați în domeniul învățământului pe tema proiectelor de lege au evidențiat necesitatea corectării câtorva subiecte și abordări cheie, definitorii pentru viitorul copiilor.

Astfel, în ceea ce privește admiterea în liceu, PSD nu va accepta o formulă care restrânge accesul copiilor la educația de calitate. Ideea potrivit căreia liceelor li se va da dreptul de a organiza propriile examene de admitere, cu propriile subiecte, este delicată și discutabilă, deoarece nu ar face decât să sporească riscul practicii neloiale a meditațiilor și să încurajeze anumite forme de corupție.

Referitor la probele de bacalaureat, există o anumită rezervă privind înmulțirea probelor de examen, așa cum este propusă în proiect.

De asemenea, noi credem că desființarea liceelor pedagogice și modificarea formării învățătorilor nu reprezintă o soluție viabilă, mai ales în condițiile lipsei acute de profesori dedicați, iar învățământul nostru se confruntă, din păcate, cu multiple disfuncționalități. Totodată, susținem că cerințele învățământului special trebuie să țină seama inclusiv de realitatea bazei noastre școlare, iar pe acest segment avem nevoie de o dinamizare a investițiilor în toată țara.

Nu în ultimul rând, opinăm că Legea Educației trebuie să cuprindă și prevederi referitoare la copiii românilor născuți în străinătate, respectiv să prezinte soluții pentru integrarea acestora în școlile noastre, atunci când decid să se reîntoarcă acasă.

În concluzie, noile legi ale educației trebuie să fie adoptate de Parlament într-o formă concludentă, inechivocă și stimulativă pentru încurajarea proceselor de învățare, astfel încât să reușim, în cel mai scurt timp, dinamizarea și modernizarea întregului sistem și stimularea elevilor de a participa cu drag la cursurile școlare”.

Deputat PSD CRISTINA-ELENA DINU,

Circumscripţia Electorală nr. 19 GIURGIU


Publicat  :  martie 15, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare