COMUNICAT DE PRESA

girexim

Referitor la conferinta de presa de la Primaria Giurgiu din data de 05 septembrie 2018 si la afirmatiile domnului primar in ceea ce priveste serviciul de salubrizare in municipiul Giurgiu:

-Domnul Primar declara ca este intr-un razboi cu Operatorul Girexim Universal de peste doi ani si jumatate, in realitate operatorul si-a inceput activitatea in luna Iulie 2016, iar pana in luna Noiembrie 2017 nu a existat nici o obiectie din partea autoritatilor locale la adresa serviciului de salubritate. Toate „problemele” au aparut in urma faptului ca in intervalul ianuarie 2017-noiembrie 2017 Municipiul Giurgiu nu a achitat nici un leu operatorului Girexim Universal pentru serviciile prestate desi, incasase taxa de la populatia municipiului – aici Curtea de Conturi poate certifica cele sustinute. In acest context Operatorul, nemaiavand bani pentru a continua prestarea serviciului s-a adresat instantelor judecatoresti competente care au decis executarea conturilor Municipiului Giurgiu actiune ce a declansat brusc „nemultumirea” Primarului Barbu Nicolae privind modul in care Operatorul isi desfasoara activitatea, activitate a carei logistica nu s-a schimbat si pentru care nu a existat nici o sesizare in perioada precedenta.

-Domnul Primar invoca deseori faptul ca Municipiul Giurgiu nu are contract direct cu Operatorul Girexim Universal, dar omite sa spuna si faptul ca in 28 decembrie 2017 a reziliat in mod unilateral si abuziv contractul existent si a anuntat operatorul in data de 04 Ianuarie 2018 ca incepand cu 01 Ianuarie (retroactiv) trebuie sa incheie contracte individuale cu utilizatorii din Municipiul Giurgiu. Ne-am adresat instantei de judecata in legatura cu aceasta hotarare ilegala, asteptam decizia instantei atat in ceea ce priveste anularea HCL -ului cat si cine sunt partile civile responsabile: primarul sau consilierii locali.

-Din acel moment Operatorul este „plimbat” intre Municipiul Giurgiu si Judetul Giurgiu pentru decontarea serviciilor prestate utilizatorilor ce nu si-au incheiat contracte individuale, aflandu-se din nou pentru al doilea an in situatia in care pana in finalul celei de a noua luni nu a incasat nici un ban pentru prestatia efectuata.

-Regulamentul invocat de cele doua institutii, ca avand erori materiale in conformitate cu legile in vigoare, si pretins a fi votat in necunostinta de cauza este intocmit de catre specialisti, in conformitate cu legea si regulamentul cadru aprobat de catre ANRSC, dupa care este supus la vot in AGA a ADI Deseuri Giurgiu unde sunt reprezentantii tuturor UAT membre si in final este adoptat prin Hotararea fiecarui Consiliu Local (deasemenea prin votul majoritatii consilierilor locali). Astfel, afirmatia, ca a fost adoptat in pripa si in necunostinta de cauza („ca primarii”) este falsa. Si oricum, ar fi prevederile acestui regulament, el este in vigoare si dupa regulile prevazute in cuprinsul lui desfasuram activitatea de colectare nedecontata de autoritati. Atat timp cat Judetul Giurgiu n-a facut niciun demers pentru indreptarea “erorii materiale” pentru Girexim Universal ramane valabil acel Regulament ce este anexa la Contractul de Delegare semnat intre ADI Deseuri Giurgiu si Operatorul Girexim Universal.

-In discursul domnului primar apare de mai multe ori referirea la faptul ca administratia locala nu detine parghiile sanctionarii pionilor implicati in activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, fapt care este partial corecta. Adevarul este ca nici o autoritate locala nu a sanctionat Operatorul Girexim Universal pentru ca activitatea operatorului este conforma cu legislatia in vigoare si cu obligatiile, reale, asumate prin Contractul de Delegare si anexele acestuia. Primaria insa putea,are obligatia legala de a sanctiona generatorii de deseuri fara contract de salubrizare. In schimb, asa cum recunoaste Primaria Giurgiu, prin reprezentantul sau, a solicitat Politiei Comunitare aflate in structura proprie sa amendeze Operatorul Girexim Universal. Acest fapt a creeat presiune pe aceasta structura sa hartuiasca Operatorul. Lucru care de altfel s-a si intamplat prin aplicarea unei amenzi ce invoca o hotarare a CL Giurgiu care impune operatorului sarcini ce exced Contratului de Delegare. Sanctiunea a fost contestata la Instantele competente. Asteptam decizia, care in mod firesc ar trebui sa ne fie favorabila.

-Afirmatia ca UAT Municipiul Giurgiu transmite saptamanal catre ADI Deseuri Giurgiu probleme care apar in activitatea de colectare si transport a deseurilor in Municipiul Giurgiu nu are sustinere in realitate, neexistand o astfel de corespondenta care in mod firesc, institutional, trebuia sa fie adusa la cunostinta si Operatorului. Aceasta corespondenta nu exista pentru ca nu sunt motive reale de a contesta serviciul.

-Primarul Municipiului Girgiu incearca, intr-un mod caraghios, sa fie credibil invocand aspecte din activitatea operatorului ce vizeaza colectarea deseurilor municipale in alte localitati din Judetul Giurgiu cum ar fi faptul ca se face colectare doar o data pe saptamana. Desi Contractul de Delegare obliga operatorul doar la o colectare pe saptamana, obligatie asumata prin oferta declarata castigatoare in licitatie, in UAT – urile in care a fost necesar,s-au facut colectari suplimentare fara a fi decontate costuri suplimentare, asa cum era legal. Mai mult decat atat, acest lucru se-ntampla si in Municipiul Giurgiu, unde obligatia de colectare este de 2-3 ori pe saptamana in functie de sezon insa Operatorul Girexim Universal colecteaza sase zile pe saptamana, de doua ori pe fiecare zi – uneori chiar si de trei ori pe zi,mai exact de 12-15 ori pe saptamana. De aici puteti si dumneavoastra sa trageti inca o concluzie: cantitatile de deseuri generate sunt peste cele preconizate, dar Municipiul Giurgiu invoca in permanenta scaderea numarului de utilizatori. In localitatile rurale, acolo unde colectarea se face saptamanal (conform contractului si tarifului ofertat), de la platformele destinate depozitarii temporare, utilizatorii depun deseuri imediat dupa trecerea operatorului, astfel incat in intervalul de o saptamana pana la viitoarea colectare aceste platforme, sunt vizitate de animale si dau un aspect inestetic permanent, localitatiilor, context in care se imputa Operatorului actiunea propriilor locuitori.

-Sub afirmatia generica :”operatorul nu-si face treaba” nu se afla de fapt nici o imputare bazata pe nerespectarea legii sau a clauzelor Contractului de Delegare situatie intarita si de faptul ca Municipiul Giurgiu in momentul primirii facturii pentru prestatia serviciului nu a contestat-o pe motiv de neexecutare/executare defectuoasa a serviciului ci doar ne-a “trimis” sa o decontam la CJ Giurgiu, in baza unor prevederi regulamentare si asumate de CJ Giurgiu.

-In realitate Girexim colecteaza deseurile municipale precolectate selectiv de catre generatorii de deseuri,insa primarul Barbu face voit o confuzie. Operatorul Girexim nu are dreptul sa selecteze deseurile, acestea fiind doar transportate de la generatori la depozit. Numai depozitarul are OBLIGATIA legala si posibilitatea tehnica de a sorta deseurile. Proprietarul deseurilor municipale este UAT Municipiul Giurgiu, insa domnul primar fie nu cunoaste ce are Primaria in proprietate, fie intentionat denatureaza realitatea, Operatorul este doar transportator. In ceea ce priveste interesul operatorului de a transporta deseuri reciclabile selectate va informam ca neselectarea deseurilor de catre generatori produce daune economice mult mai mari la operator decat la UAT Municipiul Giurgiu, intrucat acesta este obligat sa suporte costuri la depozitare de peste 10.000 ori mai mari pentru deseurile depozitate in amestec fata de cele reciclabile. Astfel, daca generatorii de deseuri prin precolectarea selectiva s-ar incadra in tinetele de reciclare prevazute in actele normative in vigoare, primaria n-ar fi sanctionata prin taxe de catre Ministerul Mediului, iar Operatorul ar avea costuri de depozitare pentru cantitatea respectiva de 10.000 de ori mai mici. In concluzie, Girexim este cea mai interesata sa poata gasi reciclabile presortate pentru a-si diminua foarte mult costurile de depozitare. In plus, din recipientii destinati deseurilor reciclabile sunt sustrase constant cantitatile depozitate de catre populatie. Desi Girexim este operator exclusiv, deseurile reciclabile sunt ridicate ilegal, in scopul valorificarii, de catre alte firme autorizate pentru acest tip de activitate chiar de catre Primaria Giurgiu. In urma deselor sesizari facute de Operator catre Primaria Municipiului Giurgiu, Politia Locala a identificat o serie de persoane care sustrageau in scopul valorificarii aceste deseuri. Numai ca acest fapt s-a intamplat doar pentru cateva zile, desi fenomenul este unul continuu.

– Numai facturile de utilitati publice au prin lege caracterul de titluri executorii si executarea silita este incuviintata tot de catre o instanta judecatoreasca, doar, daca indeplinesc conditiile legale. Exemplul domnului primar, cu constructorul, este din nou unul gresit – prezentat intentionat pentru a induce in eroare alegatorii care l-au ales primar. O fi corect? O fi moral?

-Cu privire la numarul beneficiarilor serviciului de salubrizare revenim cu precizarea ca Operatorul presteaza serviciul pentru toti locuitorii Municipiului Giurgiu asa cum prevede legislatia cat si Contractul de Delegare, numarul lor stabilit prin documentele de licitatie (Caiet de sarcini) este de 61353 persoane, numar declarat chiar de Primaria Giurgiu si insusit de toate partile implicate in acest proiect. Pentru domnul primar Barbu acest numar de populatie este corect numai la stabilirea numarului de consilieri locali in alegerile locale, iar cand este de platit taxe aferente acestui numar, deodata nu mai este corect. Costurile totale de operare au fost distribuite conform cerintelor licitatiei la acest numar de generatori de deseuri si a rezultat tariful practicat. Solicitarea Municipiului Giurgiu de a factura acest tarif pentru un numar de utilizatori mai mic cu 40% inseamna neacoperirea costurilor cu acelasi procent si aducerea Operatorului intr-o situatie falimentara si implicit in imposibilitatea de a mai opera. Girexim Universal a intocmit documentatia pentru calculul tarifelor in functie de cerintele domnului primar, adica exact cu numarul de persoane pe care-l sustine acum domnul primar Barbu. La votarea noilor tarife cine credeti ca a fost primul care a votat impotriva, surpriza: tocmai domnul primar Barbu care ceruse acest lucru. Va intrebati de ce? Pentru ca stia, sigur, ca aceasta declaratie falsa va avea consecinte penale.

-Operatorul a pus in permanenta la dispozitia autoritatilor locale evidenta utilizatorilor care au incheiat contract individual de salubrizare, fara a avea acces la informatii privind numarul de persoane care locuiesc la adresa respectiva sau a persoanelor care utilizeaza platformele comune de depozitare a deseurilor. In consecinta, asa cum prevede expres legea 101/2006 la art.26 alin.(2) autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a tine evidenta persoanelor fara contract cu operatorul si de a utiliza parghiile legale pentru ca toate persoanele sa achite contravaloarea serviciului de salubritate. In acest sens trebuia instituita, din decembrie 2017, taxa de salubritate pentru utilizatorii necontractanti, taxa care este o obligatie legala a autoritatii locale. Dar surpriza si aici! Tot domnul primar Barbu este cel care o scoate de pe ordinea de zi. O fi legal?

-Pentru jurnalistul care sustine ca i se incasase abuziv contravaloarea prestatiei serviciului in intervalul de la 01 ianuarie pana pe 05 aprilie 2018 cand a incheiat contractual individual de prestari servicii cu operatorul exclusiv Girexim Universal si care recunoaste ca i s-a restituit suma respectiva, ii comunicam ca, in conformitate cu legea, mecanismul pentru ca Operatorul sa-si incaseze contravaloarea prestatiei este taxa impusa de autoritatea locala si din care sa deconteze operatorului serviciile prestate pentru utilizatorii fara contract. Intrucat domnul primar Barbu nu a impus taxa sa intelegem ca in coniventa cu respectivul jurnalist nu a facut acest lucru? Pentru ca in perioada de 3 luni domnul jurnalist a generat deseuri, n-a avut contract, dupa cum singur recunoaste, deci primarul era obligat legal sa-l amendeze si sa-i incaseze taxa pe care sa o achite Operatorului. Probabil, daca se doreste, organele abilitate pot face lumina si referitor la acest aspect.

-Operatorul detine in Municipiul Giurgiu trei centre de incasare a facturilor de prestare a serviciului de salubritate si are o conventie si cu o banca (mentionata in facturi) la ale carei casierii se pot achita fara comision si fara card aceste facturi. De asemenea facturile pot fi achitate prin toate formele: virament bancar, card, cash.

Rugamintea este ca atunci cand sunt conferinte de presa despre serviciul de salubrizare sa fie invitat si un reprezentant al operatorului. Numai in acest mod putem intra in realitate, putem afla adevarul, altfel este doar campanie electorala mincinoasa. Si nu rezolva nimic. Nici macar interesele personale ale domnului primar.

Cu consideratie,

Nitu Adrian


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare