Ce nu s-a spus despre ” cazul” Gigi Oprişan

Gigi-Oprisan

Multe s-au spus şi multe s-au scris în aceste zile despre revenirea lui Gigi Oprişan la conducerea Inspectoratului Şcolar Giurgiu. Mai puţin adevărul. Pentru a înţelege ce ” a câştigat ” Gigi Oprişan la Curtea de Apel Bucureşti trebuie prezentat întregul caz.
În urma unei contestaţii depuse chiar de către Gigi Oprişan la raport de evaluare a activităţii sale manageriale, în data de 27.03.2018 Ministerul Educaţie Naţionale îi acordă acestuia calificativul Nesatisfăcător. Pe baza acestui raport de evaluare, în data de 19.06.2018 Gigi Oprişan este eliberat din funcţia de Inspector Şcolar General.raport evaluare

Gigi Oprişan atacă în instanţă, în data de 30.03.2018, raportul de evaluare(dosar nr. 2235/2/2018 – Curtea de Apel Bucureşti, secţia Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal)) şi, în data de 29.06.2018, ordinul de eliberare din funcţie- dosar nr.5242/2/2018 – Curtea de Apel Bucureşti, secţia Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal ). Aşadar, este vorba despre două procese cu Ministerul Educaţie Naţionale, primul vizează raportul de evaluare, cel de-al doilea eliberarea din funcţie.
În data de 7 august 2018, instanţa se pronunţă, încă de la prima înfăţişare, în dosarul referitor la eliberarea din funcţie. Urmând o practică obişnuită în astfel de situaţii, este suspendat ordinul până la judecarea cauzei pe fond: „Dispune suspendarea executării Ordinului nr. 3987/19.06.2018 până la pronunţarea instanţei de fond. Cu recurs în 5 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti. ” Aşadar, cu drept de recurs, iar termenul în care Ministerul Educaţiei poate înainta recursul încă nu a fost depăşit.suspendare act

De ce a dat instanţa această sentinţă, ne explică un jurist cu experienţă în astfel de cazuri:

” Plecându-se de la principiul de a nu cauza un prejudiciu iminent părţilor, suspendarea unui act administrativ, până la judecarea pe fond şi soluţionarea definitivă a cauzei, este o practică obişnuită a instanţelor. Art.14 şi art. 15 din legea contenciosului administrativ reglementează astfel de situaţii.
În cazul nostru, instanţa nu a stabilit că Gigi Oprişan a fost destituit abuziv, nu a anulat raportul de evaluare, doar a suspendat efectele acestuia până la judecarea pe fond a cauzei”.
În cel de-al doilea dosar, care vizează anularea raportului de evaluare, nu a avut loc încă vreo înfăţişare. Primul termen de judecată este în data de 28 septembrie 2018. Cu siguranţă, vor urma şi altele.
dosar pe fond

Aşadar, până la soluţionarea definitivă pe fond a cauzei, este prematur a spune cine a avut, ori nu a avut dreptate.Cu atât mai puţin îşi au locul acuzele de ” abuz” şi jocuri politice.

C.C


Publicat  :  august 9, 2018

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare