APEL DE SELECTIE nr.1/2019- Forma simplificata MĂSURA M5 /DI6B Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie

gal-prundu-comana-red

 

ASOCIATIA „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, aferent anului 2019, in data de 12.06.2019, al Masurii M5 /DI6B ” Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie” care vizează imbunatatira infrastructurii si a serviciilor de baza neadecvate, care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel urban:
1. Data lansarii apelului de selectie: 12.06.2019.

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 5/DI6B „Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie”:
Unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;

3. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 155.048 euro;

4. Valoarea eligibila maxima a unui proiect nu poate depasi 200.000 euro.
5. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect : 155.048 euro
6. Intensitatea sprijinului:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţi publice locale;
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţi publice locale;
7. Data limita de primire a proiectelor: 31.12.2019;

8. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 5/DI6B ” Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie”” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web http://galprunducomana.ro ;
9. Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/DI6B, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web http://galprunducomana.ro sau la sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, interval orar: 9-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare, sau prin e-mail: galprunducomana@yahoo.com.
10. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, http://galprunducomana.ro sau la sediul al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA”, in format electronic si tiparit.

Reprezentant legal,
Corbea Catalin


Publicat  :  iunie 12, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare