A fost lansat proiectul: Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul Județean Teohari Antonescu”

muz 1

În prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru Beianu, a unui numeros auditor şi a unei delegaţii bulgare conduse de către domnul director general al Muzeului Regional de Istorie din Ruse, a directoarei Euroregiunii Danubius, Lili Ganceva, a numerosi directori de scoli şi instituţii de cultură din Giurgiu, astăzi a fost lansat proiectul Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul Județean Teohari Antonescu”, care are ca obiectiv dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural deținut de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”. Prin activitățile propuse, proiectul vizează valorificarea culturală și economică, revitalizarea patrimoniului cultural local, dar și dezvoltarea cooperării culturale și a relațiilor bilaterale. Proiectul va conduce la o creștere cu 35% a numărului de vizitatori ai muzeului, crearea a 10 locuri de muncă, dezvoltarea de competențe pentru 16 profesioniști, respectiv dezvoltarea unui parteneriat cu o entitate culturală din Norvegia.muz 2
Muzeul Județean (MJ) „Teohari Antonescu” este singurul muzeu istoric din județul Giurgiu, fiind construit în 1870.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural deținut de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”.
Printre obiectivele specifice se numără:
OS1 – Valorificarea culturală și economică a patrimoniului cultural local prin restaurarea, consolidarea, dotarea și promovarea Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 35%.
OS2 Revitalizarea patrimoniului cultural local prin implementarea unui plan de valorificare și programe de mentorat, care să ducă la crearea a 10 locuri de muncă și 16 profesioniști cu competente dezvoltate la locul de muncă.
OS3 Dezvoltarea cooperării culturale și a relațiilor bilaterale între județul Giurgiu și Spațiul European prin crearea unui parteneriat în domeniul cultural cu țări din statele donatoare (Norvegia).
Grupurile țintă ale proiectului: MJ, CJG, instituțiile de cultură și de învățământ locale, școlile de arte din județul Giurgiu, instituții similare din spațiul european, specialiști/cercetători/muzeografi colaboratori ai muzeului, ONG-uri de cultură.
Beneficiarii finali: Copii/ școlari (8.441 de copii 1-14 ani) și tineri/elevi de liceu din Giurgiu (3,580), turiști romani și străini care tranzitează Dunărea (1 milion persoane), entități ce oferă servicii conexe turismului (hoteluri, restaurante etc), comunitatea locală (280.000 locuitori).muz 3
Nevoile specifice ale grupurilor țintă: restaurarea și consolidarea clădirii MJ, dotări pentru modernizarea, conservarea zestrei culturale a MJ, sporirea atractivității MJ, dezvoltarea competențelor personalului pentru a face față noilor provocări și interesului publicului, promovarea obiectivului de patrimoniu, dezvoltarea relațiilor bilaterale culturale cu țări europene pentru a răspunde nevoii de diversitate culturală a tinerei generații.


Publicat  :  octombrie 26, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare