VIZITĂ LA CENTRELE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

vizita centru de batrani

Reprezentanţii organizaţiilor şi asociaţiilor de pensionari care fac parte din Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, comitet organizat la nivelul Instituţiei Prefectului din judeţul Giurgiu, au vizitat în data de 28 august 2017 căminele pentru persoane vârstnice din localităţile Mironeşti, Hotarele şi Onceşti. Aceste centre rezidenţiale se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; centrele din Onceşti şi Hotarele au fost date în folosinţă în cursul acestui an, prin derularea unor proiecte finanţate din fonduri europene.

Vizita se înscrie în programul de activităţi din luna august 2017 al acestui comitet consultativ. “Este prima acţiune în care reprezentanţii organizaţiilor şi asociaţiilor de pensionari din judeţul Giurgiu vizitează aceste centre împreună cu reprezentanţi ai mai multor instituţii care au atribuţii în sferele de interes ale persoanelor vârstnice: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Propunerea de a face această vizită a aparţinut organizaţiilor şi asociaţiilor de pensionari care fac parte din Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; reprezentanţii acestor organizaţii au avut astfel ocazia să vadă cu ochii lor care sunt condiţiile oferite de aceste centre”, a declarat Alina Mateciuc, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului.

La faţa locului, reprezentanţii organizaţiilor şi asociaţiilor de pensionari au solicitat informaţii legate de capacitatea centrelor şi condiţiile de admitere, contribuţia persoanelor vârstnice sau susţinătorilor legali la plata întreţinerii în aceste centre, precum și activităţile desfăşurate în beneficiul persoanelor asistate.


Publicat  :  august 29, 2017

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare