Un succes editorial de excepţie

Coperta

În această toamnă, Muzeul judetean Giurgiu va avea, în sfârşit, o lucrare monografica a patronului său spiritual, arheologul Teohari Antonescu, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea Magistrului. În cele patru capitole ale lucrării „O viaţă şi un destin – universitarul Teohari Antonescu”, autorul Dimitrie-Ovidiu Boldur, doctor în istorie, exeget în “studiul antichităţilor la Universitatea din Iaşi”, propune o primă poveste despre viaţa, familia şi activitatea stiinţifică a cunoscutului arheolog născut la Giurgiu. Sunt evidenţiate deopotrivă familia şi etapele formării intelectuale, activitatea didactico-istorică şi publicistică a profesorului Teohari Antonescu, precum şi modul în care acesta a fost privit de posteritate.1 Teohari Antonescu

„Chiar dacă instituţia editoare trece acum printr-o perioadă mai puţin fastă şi nu mai are anvergura de altădată, reluarea colaborării ei cu cercetătorul băcăuan se cuvine salutată, fiind benefică pentru ambele părţi. Dimitrie-Ovidiu Boldur îşi reafirmă capacitatea de a întocmi o lucrare temeinică şi originală, propunând cititorilor prima monografie consacrată lui Teohari Antonescu, care reprezintă o provocare pentru următoarea generaţie de istorici – aceea de a aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre o personalitate neglijată prea multă vreme, cu un rol bine definit în propăşirea culturii române moderne”, conchide în prefaţa lucrării istoricul Emil Păunescu.

Volumul, care urmează să apară în această toamnă, a fost coordonată editorial de către muzeograful Florin Breazu şi se anunţă a fi o relansare a activităţii publicistice a muzeului judeţean.


Publicat  :  august 30, 2017

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare