Punct de vedere

drept-la-replica1Operatorul de Salubritate Girexim Universal SA  isi desfasoara activitatea in conformitate cu obligatiile si drepturile ce-i revin din Contractul de Delegare a Serviciului de Salubritate nr.352/2016 incheiat cu ADI Deseuri Giurgiu, desi in perioada ianuarie – iulie 2018 are o pierdere in cash flow de aproape un million de euro, pierdere ce se datoreaza in cea mai mare parte din cauza neplatii facturilor reprezentand servicii efectuate in beneficiul locuitorilor zonei de delegare.Facturile au fost emise conform prevederilor caietului de sarcini, a contractelor incheiate cu autoritatile si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Asa cum se arata si in articolul prezentat in publicatia GiurgiuPeSurse din data de 31 august 2018, autoritatile locale, Primaria Municipiului Giurgiu si Consiliul Judetean Giurgiu isi paseaza responsabilitatea de a achita Operatorului , asa cum prevede legislatia in vigoare,  contravaloarea serviciilor prestate pentru utilizatorii fara contract din UAT Giurgiu.
Singurul prejudiciat de acest “joc” este de fapt Operatorul Girexim Universal care este nevoit sa finanteze din alte surse, cu costuri suplimentare, lipsa de cash flow. Si acest lucru se va intampla pana cand se vor epuiza resursele de finantare pe care le poate accesa Operatorul, moment in care va fi nevoit sa inceteze prestarea serviciului de colectare, transport  si depozitare a deseurilor din aria operata in judetul Giurgiu.
In ceea ce priveste actiunile de executare la care se face trimitere in articolul susmentionat, acestea au fost incuviintate de catre judecatori, care conform legislatiei in vigoare au decis ca Operatorul Girexim Universal este indreptatit sa primeasca contravaloarea prestatiei. Operatorul a incercat in nenumarate randuri, atat prin reprezentantii sai cat si prin corespondenta scrisa, sa gaseasca o cale amiabila de rezolvare a acestor probleme. La Consiliul Judetean Giurgiu nu a fost posibila gasirea unei solutii, ci doar o declinare a responsabilitatii catre cealalta parte.
In ceea ce priveste anumite informatii din cuprinsul articolului publicat in 31 august, Operatorul Girexim Universal considera necesar, in scopul cunoasterii adevarului, sa faca urmatoarele precizari:
-in ceea ce priveste numarul de utilizatori care ar fi facut obiectul unor dispute intre operatorul Girexim Universal si Primaria Municipiului Giurgiu realitatea este ca Operatorul a fundamentat, in licitatie publica,  tarifele actuale, distribuind costurile de operare la numarul populatiei in conformitate cu Caietul de Sarcini pus la dispozitie de catre Autoritea contractanta.Dealtfel in cazul in care ofertantii la licitatia organizata de catre ADI Giurgiu, inclusiv Grexim Universal SA nu s-ar fi raportat exact la acest numar de populatie, ar fi avut oferta neconforma cu prevederile caietului de sarcini.  Solicitarea Primariei Municipiului Giurgiu de a aplica tariful astfel obtinut la un numar cu 40% mai mic de utilizatori este in primul rand ilegala, dar si  nesustenabila intrucat ar produce pierderi irecuperabile operatorului si implicit blocarea activitatii.
Desi, la solicitarea ADI Deseuri Giurgiu, Operatorul a fundamentat inca de anul trecut, tarife raportate la numarul de populatie recunoscut si inaintat de fiecare UAT,  aceste tarife au fost respinse tot de catre UATurile in cauza fie prin vot impotriva din partea celor ce au participat la AGA a ADI Deseuri Giurgiu, fie prin sabotarea prin lipsa a celor ce n-au participat intrucat statutul ADI prevede adoptarea prin votul  majoritatii absolute.
-operatorul Girexim Universal colecteaza selectiv deseurile precolectate selectiv de catre generatorii de deseuri-cei care au de altfel acesta obligatie prin contract, drept pentru care va invitam sa constatati la fiecare platforma de colectare de pe teritoriul municipiului Giurgiu lipsa acestei precolectari selective-deseurile reciclabile fiind amestecate in deseurile menajere. Mai mult decat atat in nenumarate randuri Operatorul a sesizat autoritatile locale despre faptul ca mai multe persoane, in mod constant si aparent organizat, ridica neautorizat, in scopul valorificarii, deseurile reciclabile de pe domeniul public –fapt ce conduce la scaderea procentelor obligatorii de reciclare, neatingerea tintelor impuse de lege  si implicit la aplicarea penalitatilor prevazute de legislatia de mediu.
-conventia incheiata la finalul anului 2017 intre operatorul Girexim Universal si Primaria Municipiului Giurgiu, la solicitarea Primariei Giurgiu a avut ca obiect esalonarea platii datoriilor inregistrate de catre Municipiul Giurgiu catre Operatorul Girexim Universal, datorii acumulate prin neplata a nici unei sume in decursul a 11 luni de activitate, datorie incuviintata la executare de catre instantele judecatoresti. Aceasta conventie a avut un singur scop, acela de a ajuta Primaria Municipiului Giurgiu prin deblocarea conturilor municipalitatii, desi operatorul  a suportat  inca o amanare (cu sase luni) a incasarii drepturilor sale. Nicaieri in acea conventie nu este mentionata  o prevedere care sa modifice numarul de utilizatori, asa cum se precizeaza in articolul de presa. Asa cum s-a mentionat  mai sus datoriile trebuiau platite conform cu conventia semnata intre Girexim si Primarie, numai ca nici de aceasta data Primaria nu a respectat termenele de plata, dar cu intarzieri a platit intregul debit.
-faptul ca in articol se face aprecierea ca operatorul nu ar fi  investit în logistica necesară semnării noilor contracte, realitatea este cu totul alta si anume ca a investit mai mult decat ar fi fost necesar, prin deschiderea imediata a inca doua puncte de lucru pe langa cel deja existent pentru a facilita populatiei incheierea contractelor mai aproape de domiciliu. Operatorul a angajat personal suplimentar pentru activitatea comerciala tot pentru a veni in sprijinul utilizatorilor prin reducerea timpului de asteptare la incheierea contractelor, a incheiat contracte cu mai multi utilizatori la locul lor de munca prin deplasarea personalului operatorului la sediile unor institutii ce au raspuns pozitiv la aceasta solicitare a operatorului. In fapt la sfarsitul lunii august 2018 in Municipiul Giurgiu Operatorul Girexim Universal are incheiate aproape 18.000 contracte cu utilizatorii persoane fizice, contracte prin care se  deservesc  un numar de mai putin 29.000 persoane. Aceste cifre arata si ca numarul contractantilor este mult sub cele  la care se presteaza serviciul, adica beneficiarii servicului refuza sa incheie contract, dar si ca o (mare) parte din cei ce au incheiat contracte nu au declarat numarul real de persoane ce locuiesc in gospodariile respective. Operatorul nu are nicio parghie legala de a determina populatia sa se achite de obligatia legala de a incheia contract de salubritate cu Operatorul Exclusiv Girexim Universal, acest atribut legal ii revine UAT prin insituirea unei taxe pe care sa o solicite utilizatorilor fara contract individual si prin aplicarea de amenzi impotriva celor ce refuza aceasta obligatie legala conform Legii 101/2006, art. 25, 26….
Operatorul Girexim Universal nu-si “doreste” un numar de utilizatori asa cum se concluzioneaza in articol, ci doar incasarea contravalorii serviciului prestat in conformitate cu oferta declarata castigatoare in licitatia publica in baza careia s-a incheiat contractual de delegare. Operatorul Girexim Universal SA isi doreste ajungerea la un echilibru contractual asa cum este prevazut in Ordinul ANRSC si implicit stoparea pierderilor pe care le inregistreaza in prezent, fiind obligat sa practice tarife fundamentate cu costuri de operare la nivelul anului 2016 si nicidecum la nivelul anului 2018.
Catre Redactia publicatiei GiurgiuPeSurse, cu solicitarea ca aceasta comunicare sa fie publicata integral, fara alte adaugiri sau corecturi, in spiritul dreptului la replica si a dreptului cetatenilor de a avea acces la informatii clare si adevarate.
Administrator
Nitu Adrian


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare