Lansare proiect „CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă” (POCU74/6/18/108205)

PACT

Comunicat de presă

Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Școala Gimnazială “Drăghici Davila” Găujani, județul Giurgiu, Partener 1, anunță lansarea proiectului „CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul face parte din Componenta 1 – Programul “Școală pentru toți”, Axa Prioritară Educație și competențe.

Valoarea totală a proiectului este de 2.255.969,44 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 1.917.574,02 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, în perioada: 26 aprilie 2018-25 aprilie 2021.

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 254 de copii din zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale „Drăghici Davila” și a Grădiniței „Drăghici Davila” din Găujani, arondate școlii, din județul Giurgiu, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școală vizează sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală. De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extracurriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. Totodată, sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului.

Rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

1. 254 de copii școlari și preșcolari vor beneficia de ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip „Grădinița și Școala prietenoase” și prin conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 254 de părinți de copii preșcolari;

2. 50 de părinți de copii preșcolari vor beneficia de consiliere și educație parentală;

3. 50 de copii preșcolari vor beneficia de sprijin material;

4. 50 de copii preșcolari și 50 de părinți ai acestora vor participa la activități extracurriculare și un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție;

5. 30 de elevi vor fi implicați într-un program „Școală după școală”;

6. 204 elevi vor beneficia de sprijin material;

7. 204 de părinți ai elevilor vor fi implicați în activități de consiliere și educație parentală;

8. 204 de elevi și 204 părinți vor participa la activități extracurriculare și un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție.

Informații suplimentare se pot obține de la Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare

Persoană de contact: Marilena Andrei, manager de proiect

Telefon: 0040 31 690 09 61, Email: office@fundatiapact.ro, Website: www.funda-tiapact.ro

 


Publicat  :  iulie 19, 2018

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare