ITM Giurgiu- Comunicat de presă

itm1

In perioada 08.02-09.04.2021 se va desfasura Campania Nationala privind verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitate si sanatate in munca in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate cod CAEN 86 (activitatile de asistenta spitaliceasca, asistenta medicala ambulatorie si stomatologica, alte activitati referitoare la sanatatea umana).
Scopul acestei campanii este identificarea cazurilor de incalcare a prevederilor legale care reglementeaza relatiile de munca si securitate si sanatate in munca in activitati referitoare la sanatatea umana, cu privire la:
-respectarea dispozitiilor legale privind durata timpului de munca, compensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzatorsau acordarea sporului corespunzator la salariu, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila;
-acordarea de liber in zilele de sarbatori legale si acordarea repausului saptamanal;
-respectarea dispozitiilor legale privind munca de noapte;
-respectarea interdictiei de a se efectua ore suplimentare in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
-evidentierea reala in documente de evidenta a timpului de munca a numarului de ore efectiv lucrate de catre salariati;
-respectarea obligatiei privind repartizarea programului de lucru in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
-respectarea dispozitiilor legale privind registrul general de evidenta a salariatilor;
-evidenta evaluarii riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala a sanatatii si securitatii lucratorilor;
-adaptarea si aplicarea de masuri de prevenire si metode de lucru care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii la locurile de munca;

-existenta verificarilor periodice pentru echipamente de munca pentru care este necesara asigurarea exploatarii fara pericole, echipamente aflate sub incidenta unor dispozitii legale speciale(ISCIR);
-organizarea corespunzatoare a activitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
-existenta instructiunilor proprii la locurile de munca in care sa se tina seama de particularitatile activitatilor desfasurate;
-aplicarea corespunzatoarea masurilor privind supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor, la intervale regulate, in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca conform prevederilor legale;
-evidenta instructiunilor privind circuitul lenjeriei, transportul probelor biologice, dezinfectia si igiena, masurile pe care lucratorii trebuie sa le ia in caz de evenimente si/sau incidente periculoase, precum si masurile de prevenire a acostora.
De asemenea se va urmari si modul in care au fost indeplinite masurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

INSPECTOR SEF
CRISTIAN CHINDEA


Publicat  :  februarie 10, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare