ITM Giurgiu- Comunicat de presă

ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu comunică faptul că, suplimentar tematicilor de control propuse, va urmări în această perioadă modul de respectare a prevederilor Legii 153/2017 modificat privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Reamintim faptul că toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art.2, alin.1 şi 3 din Legea 153/2017 modificat sunt obligate să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33, alin.1 din Legea 153/2017 modificat privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Nerespectarea prevederilor alin.1 atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 de lei.


Publicat  :  februarie 7, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare