ITM Giurgiu- Comunicat de presă

ITM

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 17 octombrie 2022, Decretul privind promulgarea Legii 283 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 454/01.09.2022).

Astfel, angajații au drepturi noi, odată cu modificarea Codului muncii și a Codului Administrativ, publicate în Monitorul Oficial.

Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

Prin rudă se înţelege fiul, fiica, mama, tatăl, soţul/ soţia angajatului.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare decât cea de cinci zile lucrătoare.
Perioada de cinci zile lucrătoare în care salariatul beneficiază de concediu de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă
și în specialitate.

De asemenea, dacă aveți rude în îngrijire medicală, veți putea cere până la 5 zile libere și nici acestea nu vor fi incluse în concediul de odihnă anual. În plus, vor fi calculate ca vechime în muncă.

Dacă angajatorul refuză să vă acorde aceste 5 zile libere, este pasibil de amendă între 4.000 și 8.000 lei. O altă prevedere nou introdusă se referă la obligația angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului.

O altă prevedere este acea că angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului, spune articolul 153², alineatul (2) cu care a fost actualizat Codul Muncii.

  • Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou-născut în condiţiile prevăzute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte drepturi se referă la posibilitatea de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură salariatului condiții de muncă mai bune, după ce și-a încheiat perioada de probă.

Apar prevederi noi și pentru funcționarii publici, care vor lucra de acasă până la 5 zile pe lună. Este vorba despre cei care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude sau dacă starea de sănătate nu le permite să mearga fizic la serviciu. În timpul în care lucrează de acasă, funcționarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, mai puțin de sporul pentru munca în condiții periculoase sau vătămătoare.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă, se consideră perioade de activitate prestată.


Publicat  :  octombrie 25, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare