ITM Giurgiu, campanie de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă

itm1

În cadrul Actiunii de Informare si Constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de muncă ,efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior si intershipul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a desfăsurat în perioada 15.04.2019 – 31.05.2019 mai multe activităti cu caracter informativ-preventiv.

Obiectivele Campaniei au fost:

  • îndrumarea entitătilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă si unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior si intershipul;
  • -cresterea gradului de constientizare a entitătilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze fortă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexă la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni în baza contractului de intership, pentru a-si asigura fortă de muncă calificată, în functie de cerintele organizatiei;
  • informarea persoanelor/salariatilor/entitătilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveste dezvoltarea carierei si a procesului de formare profesională continuă si respectiv la locul de muncă
  • constientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea partenerilor la nivel local în ceea ce priveste integrarea durabilă pe piata muncii a persoanelor fără un loc de muncă si asigurarea tranzitiei absolventilor de învătământ superior de la sistemul de educatie la piata muncii; facilitatea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordantă cu aspiratiile profesionale si cu necesitătile pietei muncii.

Astfel, în perioada 15.04.2019 – 31.05.2019, au fost efectuate mai multe actiuni de informare a angajatorilor sau a reprezentantilor acestora, care s-au desfăsurat la sediul I.T.M. Giurgiu, fiind prelucrati un numar de 22 agenti economici.

De asemenea, in aceasta perioada, în cadrul Actiunii de Informare si Constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de muncă efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior si intershipul, au fost prelucrate un numar de 28 unităti, care s-au desfăsurat atât la sediul acestora cât si la punctele de lucru.


Publicat  :  iunie 5, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare