INSTITUŢIA PREFECTULUI- COMUNICAT DE PRESĂ

comunicat de presa

În contextul unui subiect de maximă importanță pentru comunitatea giurgiuveană, și anume proiectul privind construirea unui incinerator de deșeuri medicale pe teritoriul municipiului Giurgiu, prefectul județului Giurgiu, Florentina Stănculescu, a solicitat președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, printr-o adresă oficială, participarea, la data de 12.09.2023, la o întâlnire de lucru pe această temă, alături de conducerea și de reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Giurgiu și ai Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu.
Având în vedere că președintele CJ Giurgiu a acuzat în spațiul public Instituția Prefectului și instituții din subordine că nu se implică în gestionarea problemei generate de depunerea proiectului, domnia sa a fost invitată să prezinte în cadrul întâlnirii de lucru menționate un set de măsuri propuse pentru a rezolva această problemă.
Deși tot în spațiul public președintele CJ Giurgiu a afirmat că se opune categoric construirii incineratorului pe raza municipiului, domnia sa nu dat curs solicitării Instituției Prefectului, deci nu a fost prezent în sala de ședințe.
Ca atare, atitudinea sfidătoarea și refuzul președintelui CJ Giurgiu de a discuta cu celelalte instituții pe această temă extrem de delicată nu pot fi catalogate decât drept o încercare de atragere de capital electoral, nicidecum nu dovedesc interes pentru sănătatea și bunăstarea giurgiuvenilor.
Pentru o informarea clară a cetățenilor cu privire la stadiul proiectului menționat, precizăm, în primul rând, că acest proiect a fost depus la data de 09.02.2021, deci în perioada mandatului de prefect al doamnei Aneta Matei, iar la conducerea CJ Giurgiu se afla tot domnul Dumitru Beianu. Subliniem că la acea vreme, domnul Beianu nu a avut niciun fel de reacție în legătură cu proiectul menționat.
În urma analizării studiului de impact, care a fost realizat de către o societate acreditată de Institutul Național de Sănătate Publică, în luna septembrie 2022 Direcția de Sănătate Publică Giurgiu a emis punct de vedere nefavorabil pentru acest proiect, concluzia fiind că nu sunt respectate prevederile OMS Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, deci materializarea proiectului ar pune în pericol sănătatea cetățenilor și ar avea impact negativ asupra mediului.
Conform prevederilor legale, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu a lansat în consultare publică raportul privind impactul asupra mediului, ședința de dezbatere publică având loc la data de 08.05.2023.
În prezent, procedura prevăzută de Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului este în derulare și se așteaptă punctul de vedere al părții bulgare, care a solicitat, prin ministerul de resort, transmiterea spre analiză a studiului de impact.


Publicat  :  septembrie 12, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare