Exclusiv: Dezvăluiri din spatele scandalului gunoiului menajer din municipiul Giurgiu!

gunoaie

Timp de mai multe zile agenda publică locală a fost ocupată de scandalul deşeurilor menajere pe care operatorul de salubritate Rosal nu le-a mai colectat din municipiul Giurgiu. Motivul: S.C. ECO SUD S.A, firma care gestionează serviciul de operare a Centrului de Management al Deșeurilor de la Frătești, a refuzat să mai primească deşeurile colectate din oraşul Giurgiu. După câteva zile, în urma mai multor negocieri şi plăţi făcute direct de Consiliul Local Giurgiu către S.C. ECO SUD S.A, situaţia a fost deblocată. Doar pentru câteva zile, pentru că problemele de fond încă nu au fost rezolvate.
Consiliul local are datorii financiare către Rosal, operatorul de salubritate are sume importante de plătit către S.C. ECO SUD S.A, firma din urmă având şi ea datorii, reprezentând redevenţa contractuală neplătită către Consiliul Judeţean Giurgiu.
Trecând peste intervenţiile actorilor politici, este normal, fiecare a încercat să speculeze situaţia, tot ceea ce se întâmplă în aceste zile este o confirmare a proverbului ” ce începe prost, se termină şi mai prost”.

groapa de gunoi partea a douaPrin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 252/2011 a fost aprobată atât
” Documentația de atribuire a Contractului de servicii de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Giurgiu”, cât și nivelul minim al redevenței, în cuantum de 1.271.547 lei/an.
În conformitate cu Contractul cadru de Delegare a Gestiunii Serviciului de Operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (parte integrantă a Documentației mai sus precizată), modul de plată al redevenței este reglementat în Cap. VII – Redevența.

Ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici, Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, a transmis solicitanților următorul răspuns la întrebarea referitoare la „posibilitatea micșorării redevenței anuale:
Valoarea redevenței de 1.271.547 lei/an este calculată pentru o cantitate medie de 50.000 tone pe an deșeuri colectate și depozitate la depozitele Frătești, Glina și Chiajna, din care 34.000 tone pe an depozitate la Frătești;
Având în vedere cele de mai sus, se modifică art. 9 din proiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor după cum urmează:
Art. 9
Al. 1 redevența este de… lei pe an, inclusiv TVA, și va fi plătită trimestrial până pe data de 15 a lunii imediat următoare expirării trimestrului pentru care se face plata.
Al. 2. Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.
Al. 3 Redevența prevăzută la al. 1 este calculată pentru o cantitate medie de 50.000 de tone deșeuri pe an.
Al. 4 Plata redevenței se face în funcție de cantitatea de deșeuri adusă anual la depozit, dar nu mai puțin de 34.000 de tone pe an.”

Cu mențiunea că nivelul redevenței a constituit criteriu de atribuire, se impun următoarele precizări:

Președintele Consiliului Județean Giurgiu a modificat printr-o singură semnătură Contractul cadru aprobat prin art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 252/2011. Modificarea art. 9 din contractul cadru nu putea să o facă decât Consiliul Județean Giurgiu, printr-o altă hotărâre.
Al. 1 și 2 ale art. 9 au rămas nemodificate, dar a introdus două noi alineate, 3 și 4, prin care instituie o procedură de calcul a redevenței care conduce la prejudicii importante.
Pe data de 24.01.2012, la Consiliul Judeţean Giurgiu a avut loc deschiderea ofertelor a celor trei firme (Girexim Universal SA Piteşti, Eco Sud SRL Bucureşti şi Iridex Group Import Export SRL Bucureşti), care se înscriseseră la licitaţia publică deschisă pentru atribuirea contractului de concesionare “Servicii de operare a Centrului de Management Integrat a Deşeurilor în judeţul Giurgiu” în valoare de 114 225 136 de lei, adică circa 28 de milioane de euro. Se pare că, în urma analizării ofertelor, Comisia de evaluare desemnată de către preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, a decis, pe baza punctajului acordat, ca pe primul loc să se situeze oferta Eco Sud SRL cu 89,51 puncte, pe locul doi- Girexim Universal Piteşti cu 74,52 puncte şi pe ultimul loc- Iridex Group Import Export cu doar 41,10 puncte.
Am discutat cu mai multe persoane care făceau parte din executivul Consiliului Judeţean, niciuna nu îşi mai aminteşte clar care a fost rezultatul licitaţiei.
 Au fost multe contestaţii, procese şi chiar denunţuri penale legate de acea licitaţie.Gheorghe Văsîi alaturi de fostul sef al Politiei Romane,Dan Fatuloiu
Firma Girexim Universal Piteşti face denunţ penal împotriva lui Dumitru Beianu. “ Raportul procedurii de atribuire a fost întocmit în data de 5 mai 2012, a fost antedatat cu 02.05.2012 şi a fost aprobat în aceeaşi zi de către domnul Dumitru Beianu ca şi preşedinte al CJ Giurgiu. Raportul procedurii de atribuire este lovit de fals, deoarece a fost aprobat de dl. Dumitru Beianu, persoana care nu avea calitatea de conducător al CJ Giurgiu, nici chiar la data 2 mai 2012”, se menţionează în plângerea firmei piteştene . Dumitru Beianu nu mai putea semna atribuirea acestui contract la data de 2 mai 2012 în calitate de preşedinte al CJ Giurgiu, deoarece mandatul acestuia a încetat de drept în data de 30 aprilie 2012, când şi-a dat demisia din partid (PNL) pentru a candida ca independent pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. Data limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale a fost 01.05.2012 şi ca atare, Beianu şi-a dat demisia din partid ca să candideze. Întrucât 30 aprilie a fost declarată zi nelucrătoare, prefectul de Giurgiu a emis în data de 2 mai 2012 ordinul de încetare a mandatului de preşedinte al CJ Giurgiu a lui Dumitru Beianu.”
Plângerea patronului de la Girexim nu a avut câştig de cauză, dar nici cei de la Iridex nu au rămas titulari de contract

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Frătești, jud. Giurgiu, a fost încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și S.C. ECO SUD S.A. în data de 15.03.2013, în urma Deciziei Curții de Apel București.

S.C. ECO SUD S.A. a solicitat autorizație integrată de mediu în luna aprilie 2015, aceasta fiind eliberată în luna august 2017. Ulterior acestei date, între S.C. ECO SUD S.A. și Consiliul Județean Giurgiu s-a produs un litigiu în legătură cu modul de calcul al redevenței. Acest litigiu a fost generat de modificarea articolului 9 din proiectul de contract, modificarea fiind făcută prin clarificări și nu prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu. Litigiul a fost soluționat prin hotărâre a instanței și redevența a fost achitată începând cu luna octombrie 2020.
În acest moment, conform Hotărârilor Consiliului Județean Giurgiu nr. 96/2021 și 101/2021, contractul de delegare a fost reziliat începând cu data de 05.05.2021. S.C. ECO SUD S.A. a atacat hotărârile la instanța de contencios administrativ, solicitând atât anularea cât și suspendarea efectelor acestora. Dosarele nu sunt soluționate definitiv, aflându-se încă pe rolul instanțelor de judecată
S.C. ECO SUD S.A își desfășoară încă activitatea la CMID întrucât cererea de evacuare formulată de către Consiliul Județean Giurgiu a fost respinsă definitiv de către Tribunalul Giurgiu.
Începând cu data de 19.04.2023, în municipiul Giurgiu a fost sistată colectarea deșeurilor menajere de către S.C. ROSAL S.A. datorită refuzului S.C. ECO SUD S.A. de a permite depozitarea la CMID Frătești. Situația a fost generată de faptul că S.C. ROSAL S.A. nu și-a achitat datoriile față de S.C. ECO SUD S.A., aceasta motivând că se află în imposibilitatea de a plăti întrucât municipiul Giurgiu nu și-a achitat facturile restante.
În condițiile în care Consiliul Local al municipiului Giurgiu a instituit o taxă de habitat, restanțele față de S.C. ROSAL S.A. nu se explică decât prin faptul că autoritățile administrației publice municipale nu s-au preocupat de încasarea acestei taxe speciale, pe care de altfel nu o poate folosi pentru alte destinații.
– O cale de a preîntâmpina în viitor această situație este aceea de a majoră gradul de colectare a taxei de habitat;
– O altă soluție ar fi identificarea numărului real de persoane care locuiesc într-o gospodărie întrucât sunt numeroase persoane care produc deșeuri menajere fără a plăti taxa de habitat (deși pentru o locuință proprietarul declară la DITL faptul că acolo locuiesc un număr de x persoane, în realitate numărul acestora este mai mare).
Situaţia de săptămâna trecută este doar începutul scandalului, cu siguranţă acesta se va reaprinde în perioada următoare.
Contractul încheiat de către Consiliul Judeţean Giurgiu cu S.C. ECO SUD S.A ar fi expirat în mod normal în anul 2029. Operatorul Centrului de Management al Deșeurilor de la Frătești refuză constant să-şi plătească redevenţa, prevalându-se de o gravă greşeală din 2011 a conducerii de la acea dată a Consiliului judeţean.
S.C. ECO SUD S.A ştie, probabil, că nu va mai gestiona mult timp Groapa de gunoi de la Frăteşti şi încercă, pe bună dreptate, să-şi recupereze cât mai repede datoriile pe care le are de încasat de la terţe părţi.


Publicat  :  aprilie 25, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare