DGASPC Giurgiu- Comunicat de presă

DGASPC

Ca urmare a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Giurgiu din data de 28.06.2021 in cadrul careia au fost analizate anumite aspecte referitoare la managementul institutional de la DGASPC Giurgiu, se impune clarificarea unor acuze si informarea publicului larg privind atat rezultatele controalelor organelor abilitate precum si rezultatul ultimului raport de expertiza.
Nu exista o dovada scrisa ca reprezentantii firmei de expertiza au solicitat anumite documente (asa cum au aratat in cadrul sedintei de consiliu) si acestea nu au fost puse la dispozitie;
Raportul firmei de expertiza cuprinzand intreaga activitate a DGASPC Giurgiu, din perioada 2019-2020, adoptarea unei hotarari de CJ, privind constituirea unei comisii de analiza a activitati insitutiei este inutila, implicand o risipa de resurse si se suprapune ca obiective cu controlul efectuat anterior; cu mentiunea ca pe durata controlului care a durat aproximativ 6 luni, activitatea tuturor structurilor a fost afectata, fiind necesara participarea si implicarea directa a salariatilor la efectuarea controlului.
In sedinta publica, s-a afirmat de catre secretarul judetului ,, ca au fost depuse deciziile curtii de conturi cu privire la activitatea DGASPC pe ultimii trei ani,, afirmatie complet eronata intrucat deciziile depuse confirma efectuarea unor controale si masuri pentru perioada 2018-2019, nefiind depus raportul din 2020, intrucat acesta nu incrimineaza institutia si implicit conducerea DGASPC Giurgiu.
Cu privire la acuzele aduse de catre reprezentantul firmei de control ,, institutia nu a respectat principiile economicitatii, eficacitatii, legalitatii” anexam concluziile auditorilor externi ai Curtii de Conturi Giurgiu in urma controlului din 2020: ,,In urma actiunii de control, auditorii publici externi au constatat faptul ca modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, privind achizitiile, precum si executia bugetelor de venituri si cheltuieli de catre entitatea verificata sunt in concordanta, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative prin care a fost infiintata entitatea verificata si respecta in acelasi mod principiile legalitatii, regularitatii, eficientei, eficacitatii si economicitatii si nu a existta o atingere adusa patrimoniului public si privat al statului.”
Referitor la afirmatia reprezentantului firmei de control ,,nu exista referate de necesitate in vederea incherii contractelor de achizitii” precizam faptul ca documentele la care se face referire exista, indosariate la dosarul fiecarei proceduri de achizitie publica, in conformitate cu procedurile operationale, in vigoare.
Subliniem faptul ca atat Planul Anual privind Achizitiile Publice cat si documentele precizate de catre reprezentantul firmei de control, firma subcontractoare, nu au fost solicitate pentru verificare.
Afirmatia ,,ca s-au efectuat 111 achizitii directe pentru butelii gaz, in loc de una singur”, va informam ca aceste achizitii s-au impus ca ultima solutie pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii si sustinerii sistemului rezidential, din cauza subfinantarii bugetare a institutiei. Biroul achizitii publice are in componenta 6 specialisti care se ocupa de acest proces, calitatea structurii nu este data de numarul de salariati ci de faptul ca intotdeauna sumele primite sunt insuficiente; acesti oameni sunt obligati sa faca toate demersurile legale posibile pentru a asigura acoperirea tuturor nevoilor si calitatii vietii beneficiarilor.
Acuzatia ca “nu exista motive concrete de respingere a firmei de catering SUNNY SRL” este total nefondata, neargumentata fara a avea un temei legal; acest fapt fiind analizat si consemnat clar in procesele verbale, incheiate de membrii comisiei de evaluare cat si in raportul procedurii; aceste dosare la care se face referire au fost verificate de catre Curtea de Conturi, nefiind sesizate astfel de omisiuni.
Firma castigatoare a depus toate documentele prevazute in caietul de sarcini inclusiv fotografii ale spatiilor de desfasurare a activitatii. Procedura de achizitii este consemnata in planul de achizitii cu respectarea punctuala a prevederilor legale in vigoare, nefiind un document elaborat de directorul institutiei, ci de catre specialistii institutiei, verificat de catre seful ierarhic si avizate de catre directorul general.
Speram ca acest conflict institutional sa inceteze, intrucat continuarea acestuia poate afecta calitatea vietii beneficiarilor si a serviciilor oferite catre beneficiarii nostrii.


Publicat  :  iunie 29, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare