Cresc tarifele la apă si canalizare. Explicațiile Apa Service SA Giurgiu

apa potabila

Operatorul regional Apa Service SA Giurgiu, societate aflată în subordinea consiliului local Giurgiu, anunţă pe pagina proprie de socializare intenţia de a majora începând cu data de 1 februarie 2022 preţurile la apa potabilă şi canalizare. Conducerea societăţii justifică majorările prin creşterea preţurilor la energia electrică şi materialele de consum:
„Având în vedere avizul ANRSC nr. 919450 din 28.12.2021, Apa Service SA Giurgiu anunţă intenţia de majorare, în luna februarie, a preţului pentru apă potabilă şi a tarifului pentru canalizare, pentru întreaga arie de operare.Noile preţuri şi tarife vor fi la nivelul de 4,40 lei/ mc, exclusiv TVA, pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi de 4,45 lei/mc, exclusiv TVA, pentru canalizare- epurare. Noile ajunstări de preţuri intervin din următoarele motive:

• Majorarea substanţială a preţului energiei electrice, de la 247 la 505 lei/ Mwh, majorare care a intervenit cu data de 15.08.2021, în condiţiile în care consumul de energie este însemnat, ca pondere, în cheltuielile cu livrarea, colectarea în canalizare şi epurarea unui m.c. de apă;

• Majorarea preţului materialelor de consum şi serviciilor prestate de terţi;

• Creşterea necesităţii de investiţii în întreţinere şi reparaţii a echipamentelor achiziţionate prin POS în urmă cu 10 ani;

• Impunerii legislative de creştere a salariului minim de la 2.300 la 2.550 lei, începând cu 01.01.2022.

Facem precizarea că Operatorul Regional Apa Service SA Giurgiu a făcut aceste ajustări la nivelul minim posibil, ultima majorare intrând în vigoare începând cu 01.12.2019, la nivelul de 3,84 lei /mc apă și 3,49 lei/mc canal, fără T.V.A., preţuri valabile şi în prezent.”


Publicat  :  ianuarie 6, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare