ASIGURAREA HRANEI PENTRU BENEFICIARII DIN STRUCTURILE REZIDENȚIALE DIN SUBORDINEA D.G.A.S.P.C. GIURGIU

DGASPC

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu achiziționarea de alimente în ultima perioadă a reprezentat o problemă delicată care a fost însă rezolvată, fără ca cei aproximativ 500 de beneficiari de servicii sociale din centrele D.G.A.S.P.C. Giurgiu să aibă de suferit.
Ca urmare a deciziilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, situația asigurării hranei pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidențiale a fost deblocată, fiind inițiate o serie de demersuri în acest sens.
A fost semnat contractul privind achiziționarea de alimente și au fost demarate proceduri privind achiziția de materiale de dezinfecție, precum și materiale de protecție, atât pentru beneficiari cât și pentru salariați.
Alimentele ce urmează a fi livrate de către furnizor vor asigura hrana necesară celor aproximativ 500 de beneficiari din structurile rezidențiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Giurgiu până la data de 30 aprilie 2020.
Ne exprimăm speranța ca autoritățile competente să sprijine în continuare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, pentru a nu se ajunge în situația imposibilității de a asigura cele necesare beneficiarilor de servicii sociale din structurile rezidențiale. Mulțumim totodată și tuturor societăților comerciale, unităților de cult, organizațiilor neguvenamentale și persoanelor fizice care au făcut donații și sponsorizări în beneficiul persoanelor asistate.


Publicat  :  martie 24, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare