APEL DE SELECTIE nr.1/2018- Varianta simplificata MĂSURA M4 /DI6A SPRIJINIREA ACTIVITATILOR NON-AGRICOLE

gal-prundu-comana

ASOCIATIA „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” anunta lansarea apelului pe o perioada de 30 zile incepand cu data de 06.11.2018 al Masurii M4/DI6A ” Sprijinirea activităţilor non-agricole” care vizează vizeaza dezvoltarea teritoriala echilibrata a economiei şi comunitatii reprezentate de GAL Prundu Comana, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

1. Data lansarii apelului de selectie: 06.11.2018;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura M4 /DI6A Sprijinirea activităţilor non-agricole”:

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural;

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).

3. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 212.508 euro;

4. Valoarea eligibila maxima : Se acorda sume forfetare pe doua praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare prevazute de planul de afaceri, fara sume intermediare: 50.000 Euro sau 70.000 Euro (pentru activităţile meşteşugăreşti, de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism şi pentru beneficiari care îşi diversifică activitatea agricolă).

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune la sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, interval orar: 9-14 / luni-vineri, in zilele lucratoare, pana la data limita de 07.12.2018.

6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 4/DI6A „ Sprijinirea activităţilor non-agricole ” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web http://galprunducomana.ro

7. Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 4/DI6A, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web http://galprunducomana.ro , la sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, interval orar: 9-14 / luni-vineri, in zilele lucratoare, sau prin e-mail: galprunducomana@yahoo.com

8. Informatii detaliate sunt disponibile pe site-ul, http://galprunducomana.ro sau la sediul al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA”, in format electronic si tiparit.

Reprezentant legal,

Corbea Catalin

VAR 1var 2


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare