APEL DE SELECTIE nr.1/2018- Forma simplificata MĂSURA M5 /DI6B Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie

gal prundu comanaASOCIATIA „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, aferent anului 2018, in data de 11.04.2018, al Masurii M5 /DI6B ” Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie” care vizează vizeaza imbunatatira infrastructurii si a serviciilor de baza neadecvate, care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel urban:
1. Data lansarii apelului de selectie: 11.04.2018;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 5/DI6B „Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie”:
Autorităţi publice locale (comune, orase) şiasociaţiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, Interval orar: 9-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare.
4.Valoarea eligibila totala a masurii este de : 212.508 euro;

5.Fondul disponibil alocat pe sesiune: 212.508 euro;

6.Valoarea eligibila maxima a unui proiect nu poate depasi 200.000 euro.
7.Intensitatea sprijinului:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autorităţi publice locale;
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autorităţi publice locale;
8. Data limita de primire a proiectelor: 31.12.2018;

9. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 5/DI6B ” Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web http://galprunducomana.ro ;
10. Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/DI6B, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web http://galprunducomana.ro sau la sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, interval orar: 9-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare, sau prin e-mail: galprunducomana@yahoo.com .
11. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, http://galprunducomana.ro sau la sediul al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA”, in format electronic si tiparit.

Reprezentant legal,
Corbea Catalin


Publicat  :  aprilie 4, 2018

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare