Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA PRUNDU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare, reamenajare drum comunal DC 99 si drumuri locale in comuna Prundu, jud. Giurgiu , propus a fi relizat in comuna Prundu, sat Prundu si sat Puieni , cod postal 087180, jud. Giurgiu , titular Comuna Prundu jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu , in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT


Publicat  :  februarie 4, 2017

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare