Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

anunt-public

Comuna Letca Noua, titular al proiectului Extindere sursa de apa,comuna Letca Noua, sat Letca Noua, Judetul Giurgiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere sursa de apa,comuna Letca Noua, sat Letca Noua,Judetul Giurgiu, propus a se realiza in comuna Letca Noua,judetul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Publicat  :  februarie 17, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare