Agricultură: Sprijin acordat sectorului avicol și crescătorilor de suine

porci si pasari

 

Noi programe naționale de ajutor de stat, pentru sectoare deficitare din domeniul agriculturii, au intrat în vigoare din acest an. Este vorba despre Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol .

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creștere în sectorul avicol si prin Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, se reglementează:

  • definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari;
  • stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari;
  • stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
  • stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
  • prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
  • direcțiilepentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
  • pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
  • acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
  • pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018

” Anul acesta bugetul agriculturii a crescut cu aproximativ 14%  faţă de anul trecut, fapt care demonstrează că acest sector al economiei este unul prioritar pentru guvern.
 Sunt continuate programele de sprijin din anii trecuţi, au fost lansate programe noi.
   Specialiştii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu aşteaptă zilnic fermierii pentru a le pune la dispoziţie toate informaţiile de care au nevoie şi pentru ai sprijini în întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea acestor ajutoare de stat”, a declarat Stelea Coşoi, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu.

 

 


Publicat  :  martie 20, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare