Surse: Bisericile din Giurgiu sunt obligate să-şi vândă terenurile agricole pentru o vilă la munte

poiana

În luna decembrie 2020, Episcopia Giurgiu, sub semnătura Episcopului de Giurgiu, Ambrozie, a trimis către toate parohiile din judeţ o adresă întocmita încă din luna octombrie 2020.
La prima vedere, adresa avea un caracter filantropic, prin care preoţii erau anunţaţi că anul 2020 a fost declarat de către Sfântul Sinod „Anul omagial al pastoralei părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.
Pe lângă argumentaţia suplimentară ce motivează decizia luată, Episcopia Giurgiu anunţa preoţii din judeţul că: „Pentru promovarea filantropiei creştine şi educaţiei în rândul tinerilor, Episcopia Giurgiu are în proiect realizarea unui aşezământ cultural-misionar cu funcţii complexe (spaţii de cazare, biblioteca, săli de activităţi şi tineret, sală de conferinţe şi centru de formare continuă pentru clerici). „
În încheiere, Episcopia face apel la fiecare parohie să participe financiar la realizarea acestui proiect ” filantropic”.foto 12
Intenţia poate părea lăudabilă la prima vedere, dacă nu ar ascunde în spate o acţiune unică în ţară: vânzarea terenurilor pe care parohiile din judeţul Giurgiu le deţin.
Conform legii privind patrimoniul bisericesc, terenurile agricole sunt considerate bunuri comune, ce pot fi înstrăinate doar printr-un acord al consiliului eparhial. În majoritatea cazurilor acest acord nu există, deoarece preoţilor le-ar fi fost recomandat să nu facă prea multă” vâlvă” în rândul enoriaşilor.
Terenurile bisericii erau lucrate până în prezent de către diferite societăţi agricole, care au acum drept de preempţiune pentru a le cumpăra. O lege din anul 2020, prin care se spune: „Terenurile agricole din extravilan, (…) aflate în proprietatea asociaţiei agricole a unităţilor de cult, precum şi cele dobândite ulterior de această asociaţie prin donaţie de la unităţile de cult, care au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ce au aparţinut acestora, conform prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 (…), vor fi reorganizate prin comasare, la cererea asociaţiei agricole, prin schimburi de terenuri, de suprafeţe egale, cu Agenţia Domeniilor Statului pe amplasamente agreate.” Este o facilitate pentru care fiecare fermier ar fi fericit.
Revenind, Episcopia Giurgiu, din banii obţinuţi de la parohii din vânzarea terenurilor agricole, doreşte să înfiinţeze un centru pentru tineret.
Sursele noastre spun că acestă există deja, este vorba despre o vilă luxoasă situată în Poiana Ţapului, unde PreaSfinţia Sa se afla într-o perioadă de „meditaţie” şi reculegere de mai multe luni.


Publicat  :  februarie 4, 2021

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare