Reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor la regiile şi companiile de stat, obligaţi la o singură companie şi la demisie din celelalte

AGA

Numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii teritoriale în AGA la regii şi companii de stat va fi limitat la maximum două persoane, iar funcţionarii şi demnitarii vor putea fi în AGA sau CA într-o singură astfel de companie, fiind obligaţi să demisioneze în 30 zile dacă deţin mai multe poziţii
Modificările vor fi introduse de Guvern prin ordonanţă, aflată în stadiu de proiect şi obţinută de MEDIAFAX, în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional, cu efect implicit asupra diminuării cheltuielilor cu indemnizaţiile plătite membrilor adunărilor generale ale acţionarilor.
Ordonanţa stabileşte că numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la regiile şi companiile de stat, stabilite prin OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, va fi de maximum două persoane şi că funcţionarii publici, personalul contractual şi persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică vor putea fi desemnate să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială într-o singură astfel de entitate, în calitate de membru al Adunării Generale a Acţionarilor, al Consiliului de Administraţie, al Consiliului de Supraveghere sau al Consiliului de Conducere, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflicul de interese.
Persoanele care reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială la mai mult de o astfel de companie vor fi obligate să opteze, în termen de 30 zile de la data intervenirii cumulului, pentru o singură calitate, demisionând din toate celelalte.
„În situaţia în care persoanele nu îşi exercită dreptul de opţiune în termenul de 30 de zile, acestea îşi pierd, de drept, calitatea de reprezentat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale din toate organele de conducere ale entităţilor la care este numit”, este stabilit în document.
Noua regulă va fi aplicată organelor de conducere ale companiilor de stat şi instituţiilor publice.


Publicat  :  ianuarie 15, 2015

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare