Petra Ochişor, directorul Direcţiei Agricole Giurgiu, a acordat rudelor ajutoare de 40 mii lei: Corpul de Control al Ministerului Agriculturii a sesizat ANI, Tribunalul Giurgiu şi Instituţia Prefectului

Petra Ochisor

Dezvăluiam în urmă cu câteva săptămâni că, la scurt timp după revenirea Petrei Ochişor la conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, reprezentanţii Direcţiei Generale de Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii au descins la Giurgiu pentru a verifica mai multe aspecte cu semne de întrebare din activitatea de director a acesteia .
Verificările s-au derulat în urma unei sesizări venite de la cel mai important sindicat al agricultorilor, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe Agrostar, care semnala faptul că, în anul 2017, când Petra Ochişor era director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, a semnat şi acordat ajutoare de minimis, în cadrul programului naţional de susţinere a producţiei de tomate, pentru rudele directe, ceea ce poate constitui un posibil conflict de interese.
Beneficiari au fost Bojocea Maria, mama directorului, care apare în centralizatorul de plăţi pentru anul 2017, alături de Bojocea Marin şi Bojocea Ştefan, rude de gradul II cu Petra Ochişor.foto document 1
Prezentăm mai jos raportul întocmit de către inspectorii Direcţiei Generale de Control, Antifrauda şi Inspecţii din cadrul MADR, document care a ajuns şi la Instituţia Prefectului, Tribunalul Giurgiu şi Agenţia Naţională pentru Integritate:

„Urmare sesizării Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe Agrostar, adresată conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ce vizează activitatea directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, Direcţia Generală de Control, Antifraudă şi Inspecţii a efectuat verificări în urma cărora s-a întocmit Nota de Control aprobată de conducerea MADR, prin care s-a dispus:
1. Un exemplar din prezenta notă, în copie, va fi transmisă Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru a verifica dacă cele descrise la capitolul Constatări şi Concluzii din notă, pot constitui un conflict de interese în exercitarea funcţiei publice de autoritate de către doamna Petra Ochişor, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, referitoare la situaţia în care a aprobat şi a semnat cererile de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produselor tomate în spaţii protejate pentru presupusele sale rude de gradul I şi II, în campania 2017, producându-le acestora un folos material, cu nerespectarea prevederilor legislative privind conflictul de interese.
2. Având în vedere prevederile ar. 18, alin 1 şi ar.23, alin 1, din Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea, şi sancţionarea faptelor de corupţie, un exemplar al prezenţei Note va fi trimis Tribunalului Judeţului Giurgiu, care pe baza verificărilor specifice şi atribuţiilor conferite de către legislaţia în vigoare, va analiza dacă aspectele cuprinse în prezenta Notă îmbracă un caracter penal.
3. Sesizarea Comisiei de Disciplină din cadrul MADR în scopul efectuării cercetării prealabile a funcţionarului public de conducere, doamna Petra Ochişor, director al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, pentru a stabili dacă aspectele prezente în notă, pot constitui abateri disciplinare şi luare măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
4. Sesizarea comisiei de disciplină din cadrul DAJ Giurgiu în scopul efectuării prealabile a activităţii funcţionarilor publici responsabili de primirea, verificarea, şi controlul acordării ajutorului de minimis pentru tomate în spaţii protejate protejate pentru campania 2017 şi 2018, fermierului Bojocea Maria, pentru a stabili dacă aspectele prezentate în notă, pot constitui abateri disciplinare şi luarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Având în vedere existenţa unui posibil conflict de interese neclarificat, intre directorul executiv DAJ Giurgiu, doamna Petra Ochişor şi beneficiarul sprijinului sus precizat, recomandăm ca în comisia de disciplină să fie numit şi un reprezentat al superioare ierarhice din cadrul MADR.

Un extras din prezenţa Notă vă fi înaintată către Instituţia Prefectului judeţului Giurgiu, pentru a verifica veridicitatea adeverinţelor emise de către Primăria comunei Vărăşti, care au stat la baza obţinerii sprijinului pentru tomate pentru doamna Bojocea Maria, aferente campanie 2017 şi 2018, eliberate în baza evidenţelor din Registrul Agricol.
După finalizarea verificărilor, Instituţia Prefectului judeţului Giurgiu va comunica cu celeritate rezultatele acestora către MADR- Direcţia Generală Control, Antifrauda şi Inspecţii, pentru aplicarea măsurilor din sfera de competentă, referitoare la asigurarea legalităţii şi regularităţii platilor din fonduri naţionale destinate agriculturii. „Solarii varasti

 

Conform datelor prezentate, în total rudele directorului Direcţiei Agricole Giurgiu au primit aproximativ 40 de mii de lei din fondurile Ministerului Agriculturii destinate susţineri programului naţional pentru cultivarea tomatelor.
Un avocat specializat în contencios administrativ şi fiscal ne-a explicat care sunt prevederile legale în astfel de cazuri:

Sunt mai multe articole în Legea 161/2003 şi în noul Cod Penal care definesc astfel de situaţii ca posibil conflict de interese.
Cutuma cere în astfel de cazuri conducătorilor de instituţii să nu semneze documente care pot genera un interes patrimonial direct, acestea urmând să fie semnate de către persoanele delegate „.Varasti


Publicat  :  octombrie 17, 2018

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare