ITM Giurgiu- Comunicat de presă

ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a desfăşurat, în perioada 5-9 martie 2024, Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele mnime de securitate și sănătate în muncă și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul “Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831.
Obiectivele campaniei au fost: identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul “Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831; eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale și aplicarea sancțiunilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății  în muncă.
În urma controalelor desfăşurate, inspectorii de muncă din cadrul compartimentelui Securitate și Sănătate în Muncă au verificat 4 angajatori și au aplicat 10 avertismente și 1 amenda în valoare totală de 10.000 lei. Totodată, au dispus 11 măsuri cu termene ferme de remediere a următoarelor deficiențe constatate:
– evaluarea riscurilor incompleta;
– semnalizare la locul de munca-incompleta;programul de instruire testare nu este intocmit corespunzator;.
-lipsa verificari,revizii,prescriptii tehnice conform legislatiei ISCIR;
-lipsa autorizare deserventi utilaje de ridicat(motostivuitor);
-cai de acces blocate;
-programul de instruire testare nu este intocmit corespunzator.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu monitorizează atent situațiile de încălcare a prevederilor Codului Muncii referitoare la munca nedeclarată și la securitatea și sănătatea în muncă și va acţiona pentru intrarea în legalitate şi sancţionarea comportamentelor abuzive.


Publicat  :  martie 13, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare