Investiţii la Secţia de psihiatrie de la Vadu-Lat

vadu-lat

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa de miercuri, 27 noiembrie, un proiect de hotărâre privind „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate.

„Având în vedere Referatul de aprobare nr.15596 din 15 noiembrie 2019 a1 preşedintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, avizul nr.21 din 14 noiembrie 2019 al Comisiei tehnico — economice a Consiliului Județean Giurgiu și Raportul de specialitate nr.15597 din 15 noiembrie 2019 al Direcției economice și investiții;
Văzând prevederile art.44 a1in. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 a1in. (7) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Ținând cont de prevederile art.178 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 — Codul administrativ;
În temeiul art.173 a1in. (3) 1it. F) și art.182 a1in. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 — Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă documentația tehnico — economică pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate.
Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico — economici ai investiției „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat, după cum urmează:
Valoarea tota1a a investiției (inclusiv TVA): 412.635,38 lei din care Construcții — Montaj: 8.573.005,60 lei
Capacități:
suprafață construită reabilitată: C2 -178 mp, C6 — 565 mp, C7 — 100 mp, cu regim de înălțime parter;
suprafața construită propusă: C5 — 835 mp;
suprafață desfăşurată propusă: C5 -1.053 mp cu regim de înățime P+1E part, ia1.
Durata de execuție: 24 luni „


Publicat  :  noiembrie 28, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare