Fraţii în veci vor fi fraţi – Imagini cu primarul Nicolae Barbu la o întâlnire a Masoneriei

barbu 1

Preambul:
” Francmasoneria (sau „masoneria “), ca instituție, este un ordin inițiatic ai cărui membri sunt înfrățiți prin idealuri comune morale, spirituale și sociale, prin inițierea conformă unui ritual comun, prin jurământul depus pe una din cărțile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing, Vedele hinduse, Tripitaka budiste, sau alte scrieri considerate sacre) și, în majoritatea ramificațiilor, prin credința într-o „Putere Supremă “ spusă  „Mare Arhitect al Universului “. Organizațiile masonice, prezente în majoritatea țărilor, se regăsesc sub forma obediențelor autonome, „mari loje” sau „Mare Orient” (grupări de loji), ele însele compuse din „loji albastre” (zise și „ateliere”) de câte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe).
Potrivit dicționarului enciclopedic „The New Encyclopedia Britannica “, francmasoneria este cea mai vastă societate secretă din lume.
Însă, potrivit definiției date de masonii înșiși, masoneria este: „o asociație de oameni liberi și de bune moravuri care conlucrează pentru binele și progresul societății prin perfecționarea morală și intelectuală a membrilor săi. “(sursă: ro. Wikipedia.org)

Scopul acestui articol nu este de a iniţia o polemică în jurul subiectului: ce este şi ce urmăreşte masoneria.
 Sunt dezbateri pe această temă, pro şi contra, de secole.
Oraşul nostru are o tradiţie îndelungată în masonerie. Scriitorii Dimitrie Bolintineanu, Ioan A. Bassarabescu şi Ion Vinea, dramaturgul Ion Peretz sau compozitorul Mihail Daia au fost masoni, ultimul este compozitorul ” Imnului Masonic”.
După 1990, masoneria devine o prezență tot mai activă, deși discretă, în diferite domenii ale societății și statului român. Numeroși politicieni, oameni de cultură, oameni de afaceri, profesori universitari, academicieni, preoţi etc., au devenit membri ai diferitelor structuri masonice din țară.
Este un fenomen firesc, ce nu a ocolit oraşul Giurgiu.
Primii giurgiuveni iniţiaţi în ale masonerii după 1990 au fost o perioadă membri ai Loji Steaua Dunării, devenită ” schismatică ” între timp, prin apartenenţa la Marea Lojă Simbolică a României, aflată sub obediența Marelui Orient al României, aflată, la rândul său, sub obedienţa la Marele Orient al Franței.
După anii de formare, în anul 1998, este înfiinţată o lojă masonică autentic giurgiuveana: Sfântul Gheorghe Nr. 98, ce devine obedientă Marii Loji Naţionale din României.
Multe personalităţi publice din Giurgiu au devenit membri ai Loji Sfântul Gheorghe 98, ce îşi are „Templul” pe sos. Sloboziei, nr. 194 (fosta cantină CET)
Marea Lojă Naţională din României pare decisă să iasă din secretomania specific Masoneriei, declarând că nu este o structură secretă, ci doar discretă.

masoni-giurgiu
Conform Hotărârii Adunării Generale a Asociației Marea Lojă Națională din România, din data de 23 aprilie 2016, prin încheierea din data de 25 mai 2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București (dosarul nr. 14176/300/2016), MLNR și-a modificat statutul și se definește ca fiind „o asociație constituită potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, în vederea sprijinirii dezvoltării personalității umane pe multiple planuri și pentru instaurarea în societatea românească a normelor de conviețuire socială bazate pe respect, toleranță, într-ajutorare și respingerea oricăror forme de totalitarism sau extremism.”
Prin H.G. nr. 561/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 344/2004, în temeiul art. 39 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Asociaţia Marea Lojă Naţională din România a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, iar în conformitate cu art. 41 din O.G. nr. 26/2000, „Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică”
Conform ghidului privind întocmirea declaraţiei de interese, aleşii locali, prin care se înţelege primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni au obligaţia de a depune această declaraţie, una dintre situaţiile ce trebuie menţionate fiind şi: Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale – asociaţia profesională reprezintă acea organizaţie constituită în baza dreptului de asociere după regulile prevăzute în O.G. 26/2000 sau în legile speciale după obiectul de activitate.
Marea Lojă Naţională din România fiind constituită în conformitate cu O.G.26/2000, persoanele apartenente sunt obligate să declare acest lucru în declaraţia de interese.
Cazul fostei judecătoare Camelia Bogdan versus şeful Inspecţiei Judiciare Lucian Netejorul şi scandalul din 2017, în care procurorii DNA Oradea i-au trimis în judecată pe fostul şef al Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa, şi pe judecătorul Ovidiu Galea, de la Tribunalul Bihor, ambii membri ai Lojei Masonice Ţara Crişurilor din Oradea, au stabilit o cutumă în această privinţă.
Trei dintre consilierii locali giurgiuveni şi-au recunoscut apartenenţa la Asociaţia Sfântul Gheorghe Nr. 98, aceasta fiind trecută în toate declaraţiile lor de interese.ionescu
De asemenea, administratorul public al oraşului, Niculae Ghiţă, recunoaşte în declaraţiile de interese că face parte din masonerie.ghita
Filmul pe care îl prezentam astăzi este de la o întâlnire a Marii Loji Naţionale din România, cel mai probabil din anul 2018, cu prilejul Centenarului.
Personajul principal este baritonul Cătălin Petrescu, cel care cântă: ” Treceţi batalioane Române Carpaţii”, în filmare mai apare printre alţii Nicolae Cristescu, fost acţionar la Rapid şi Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu. Primarul Nicolae Barbu poartă un şorţ galben cu albastru, ce-i indică gradul de Maestru Mason Ofiţer Loja Albastră.declaratie barbu
Singurul care nu a trecut în vreo declaraţie de interese faptul că face parte din masonerie este primarul Nicolae Barbu, deşi este de notorietate publică apartenenţa sa.
Nu înţelegem motivul. Poate din considerente electorale, ori îi este ruşine că face parte din masonerie? Am zis !

 


Publicat  :  ianuarie 8, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare