Exclusiv: „Cazul Funieru” are precedent. Cum şi-a dus Dumitru Beianu doi consilieri judeţeni în incompatibilitate… sau Semeţia prostiei fudule!

Beianu-DumitruSe tot dezbate în aceste zile despre incompatibilitatea consilierului local PNL, medicul veterinar Cătălin Funieru, ca urmare a semnării unor contracte de către firma unde este acţionar şi GSL, societate aparţinând consiliului local Giurgiu.
Incompatibilitatea privind aleşii locali este reglementată de prevederile Legii 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei:
Art: 90, alin (1)
Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar său asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”
Juriştii primăriei care l-au asigurat pe medicul Funieru că nu este incompatibil ar trebui să plece acasă.
Prin incompetența și prostia lor au creat o situaţie delicată pentru un om de bună credinţă, care a dorit să rezolve o problemă gravă a acestui oraş.
„Cazul Funieru” are însă alte două precedente la Giurgiu, tot în rândul consilierilor PNL, de data aceasta judeţeni.3
În timpul mandatului de preşedinte al Consiliului judeţean Giurgiu, din perioada 2008-2012, a lui Dumitru Beianu, consilierii judeţeni PNL Bogdan Octavian Ujeniuc şi Ion Gaghii au fost declaraţi incompatibili de către Agenţia Naţională de Integritate.
Motivul este acelaşi, deşi erau acţionari la o societate comercială au semnat 15 contracte de prestări servicii atât cu Consiliul judeţean cât şi cu instituţii aflate în subordinea Consiliului judeţean. Valoarea acestor contracte a fost de aproximativ 3 miliarde de lei.
Inspectorii de integritate din cadrul ANI au verificat şi demonstrat acest lucru în urma unor dosare ( Nr.3097/G/II/15.06.2012- Bogdan Ujeniuc şi 30570/G/II/2012- Ion Gaghii).2-2
Raportul ANI este unul amplu, aproximativ 50 de pagini. În esenţă, acesta spune că cei doi consilieri judeţeni PNL, deşi aveau calitatea de acţionari şi administratori la SC.Cuvântul Liber SRL, au semnat contracte cu Consiliul judeţean şi instituţiile subordonate.

2-3Contracte Cuvântul Liber SRL şi Consiliul judeţean, condus de către colegul de partid al celor doi consilieri, Dumitru Beianu:
A. contract nr.82/22.04.2009
B. contract nr. 86/04.05.2009
C. contract nr.109/19.03.2010
D. contrat nr.241/02.07.2010
E. contract nr.97/18.04.2011
Urmează şi alte contracte semnate de către aceeaşi societate cu Direcţia Judeţeană de Transport, Biblioteca judeţeană I.A. Bassarabescu şi Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ( unităţi subordonate Consiliului judeţean)
Numai valoarea contractelor semnate de către SC Cuvântul Liber SRL cu Biblioteca judeţeană a fost 233.889 lei.1
” Semeţia prostiei fudule” i-a costat pe giurgiuveni 34.417 lei. Este contravaloarea contractului 247/07.04.2010.
” Erup vulcanii poeziei” şi ” Autograf pe suflet”- 54.998 lei.
Au fost plătiţi prin ordinele de plată (O.P) nr.76/31.03. 2009, nr.110/06.05.2009 şi nr.260/11.11.2009.
Deşi nu au fost publicate până în prezent în presa giurgiuveană, rapoartele ANI din 15.06. 2012 există şi acestea demonstrează cum sunt direcţionaţi banii publici.


Publicat  :  februarie 13, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare