Dureros, dar adevărat: Doar opt locuri de veci mai sunt disponibile în cimitirele publice din municipiul Giurgiu

cimitir Giurgiu

În cele trei cimitire din municipiul Giurgiu administrate de către S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., Smârda, Sf. Haralambie şi Sf. Gheorghe Nou, mai sunt disponibile doar opt locuri de veci. La cimitirele Sf. Haralambie şi Sf. Gheorghe Nou sunt inventariate în prezent toate locurile de veci.
Deşi municipalitatea a promis construirea uni nou cimitir, acesta se află doar în faza de proiect.
În acelaşi timp, au avut loc discuţii cu reprezentanţii cultului mozaic pentru a fi obţinut o parte din terenul cimitirului evreiesc de la Smârda.
Condiţiile pentru obţinere unui loc de veci în cimitirele din Giurgiu sunt următoarele:
1. Documentaţie necesară atribuire loc nou – NUMAI ÎN CAZ DE DECES:
– Cerere Primăria Municipiului Giurgiu.
– Certificat deces.
– Adeverinţă înhumare.
2. Documentaţie necesară pentru concesionare/reconcesionare:
– Acte dobândire loc (chitanţă, certificat, contract concesiune).
– Acte stare civilă, din care să rezulte gradul de rudenie (certificat deces, certificat naştere, certificat căsătorie, act de identitate).
– Certificat moştenitor.
– Referat administrator cimitir.
– Cerere tip,
3. Obligaţiile concesionarului.
– Îngrijirea permanentă a locului/locurilor (pot încheia contract de întreţinere cu GSL, preţul fiind de 145 lei/loc/an).
– Achitare taxă de întreţinere alei, preţ: 12 lei/loc/an.
– Reînnoirea concesiunii când expiră.
– Să anunţe orice schimbare survenită cu privire la titularul/titularii locului/locurilor.


Publicat  :  octombrie 5, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare