ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE MASURA 41.322- ′′Renovarea,dezvoltarea satelor,imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale′′

Anunt Apel selectie in forma simplificata 41.322 octombrie 2014_01


1.Data lansarii apelului de selectie: 01.10.2014;

2.Data limita de depunere a proiectelor: 20.10.2014;

3.Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul social: Com. Izvoarele, sat. Izvoarele, Judetul Giurgiu, Nr.101 .Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
4.Fondul disponibil alocat pe sesiune: 72.648 euro;
5.Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect : 72.648 euro.
6.Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 euro;
7.Beneficiari eligibili :
-Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;
-Autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;
-Asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înființate conform legislației naționale în vigoare;
-ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;
-Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local și care aplică pentru componenta „b”.

8. 8. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala prin Axa IV – LEADER, ne puteti contacta prin intermediul formularului online disponibil pe pagina de web www.contact@galcdrg.ro, la numarul de telefon 0766525952;0722143087 sau ne puteti scrie la adresa de e-mail galgiurgiu@gmail.com sau contact@galcdrg.ro.

Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 41.322 – Axa IV – LEADER sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii 322, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, www.afir.madr.ro sau la sediul GAL Giurgiu, in format electronic sau tiparit.


Publicat  :  octombrie 8, 2014

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare